Missie en visie

Zoals gezegd spelen de personal en portable coach een centrale rol. We maken nauwelijks tot geen gebruik van functionele apparaten, met uitzondering van de roeimachine en de fiets.

Wij maken een onderscheid tussen indoor workouts: o.a.  TRX, Kettlebell training, conditie training en CrossFit; –  en outdoor workouts: o.a. TRX, Running Fitness en Duatlon. Wij maken binnen de groepslessen gebruik van het zgn. “M.A.P. principe” (Meetbaar, Acceptabel en Persoonlijk). Dit houdt in dat als men het beoogde doel meetbaar actief en persoonlijk maakt, er binnen een redelijke tijd een waarneembaar resultaat moet zijn.

Wij maken binnen het M.A.P principe gebruik van portable coaching. Onze ervaring leert dat E-competitie en Statistieken helpen bij het visualiseren van persoonlijke doelen. Op die manier proberen wij de beleving te stimuleren en het plezier te verhogen.

Onze trainingsvormen hebben verschillende natuurlijke lichaamsbewegingen als basis. Tijdens de workouts staan kracht, lenigheid, snelheid, beheersing, explosiviteit en lichaamscontrole in onderlinge samenhang centraal.